ห้องประชุมนพเก้า

ห้องนพเก้า ขนาด 230 ตร.ม.
ตั้งอยู่บริเวณเรือนนพเก้า ชั้น 3 เหมาะสำหรับ จัดประชุมสัมมนา, งานเลี้ยงสรรสังค์, งานแต่งงาน, งานเลี้ยงรุ่น
รูปแบบการจัดห้องประชุม
Classroom 150 ท่าน
Theater 250 ท่าน
U-shape 120 ท่าน
โต๊ะจีน 150 ท่าน
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องประชุม
LCD, Projecter, Microphone, Flip Chart, Visualizer, Wifi-internet