โซนเรือนไม้หอม

โซนเรือนไม้หอม ประกอบด้วย ห้องพัก จำนวน 5 ห้อง โดยมีชื่อดังนี้ แก้วเจ้าจอม , กรรณิการ์ , กระดังงา , กระดุมทอง , กัลป์พฤกษ์
หมายเหตุ: 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. Check in 14.00น. Check out 12.00น. 3. ค่าบริการเตียงเสริม 400 บาท/ท่าน 4. เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี พักกับผู้ปกครองโดยไม่ขอเตียงเสริมฟรี (ห้อง/1 ท่าน) 5. ราคาดังกล่าวรวมอาหารเช้า ( ข้าวต้ม + ABF ) 6. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
*ส่วนลดพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559